De grond- en graafwerkzaamheden zijn in volle gang op Koopmanskade!

In de afgelopen weken is er op de bouwplaats gestart met de voorbereidingen van de bouw van de woningen op Koopmanskade.

 

 

De gele Heijmans keten zijn geplaatst. De bouwhekken staan rondom het bouwterrein en het grondwerk wordt momenteel uitgevoerd zodat eind juni / begin juli gestart kan worden gestart met het boren van de eerste palen.

Als daarna de fundering eenmaal ligt begint het treintje te lopen en kunnen we echt vol trots zeggen wat de tekst op het bord hiernaast aangeeft!

Zo ziet het er nu uit. Maar je zult hier al snel de contouren van de grachtenpanden zien! De prognose is, onder voorbehoud van deĀ  weersomstandigheden, dat de eerste woningen volgend jaar zomer worden opgeleverd.